PROTECCIÓN DE DATOS

Os datos persoais proporcionados polo/o usuario/a serán tratados conforme o establecido na vixente lexislación reguladora da Protección de Datos de Carácter Persoal (Lei Orgánica 15/1999 do 12 de decembro) e no resto da normativa de aplicación. Para ese efecto, incluiranse nos correspondentes arquivos do Concello de Ourense.

O Concello de Ourense garante a confidencialidade no tratamento dos datos de carácter persoal que se soliciten, así como a implementación de medidas que garantan a súa seguridade.

Para o exercicio dos dereitos de acceso, cancelación, rectificación ou oposición previstos na correspondente lexislación o/a interesado/a pode dirixirse a:

Concello de Ourense
Praza Maior 1
32005 Ourense
+34 988 388108
termal@ourense.es